Zawiadomienie: Walne Zebranie Czlonkow

Zarzad Klubu Orzel Bialy Zawiadamia, ze w niedziele, dnia 20 grudnia 2015 r., o godzinie 14:00, w sali Klubu obedzie sie Walne Zebranie Czlonkow Klubu.